DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.
Aamche Guruji आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत

Aamche Guruji आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत

आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत माननीय शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभाग ...
Read More

Swachhata Pakhwada स्वच्छता पखवाडा २०२३ उपक्रमा बाबत

Swachhata Pakhwada   स्वच्छता पखवाडा २०२३  उपक्रमा बाबत Swachhata Pakhwada Fim Lets Change - Inspiring PLC swachhtamonitor 2023 न...
Read More

MHT CET Result

महाराष्ट्र शासन राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई MHT-CET-2024 MHT-CET PCM GROUP  MHT-CET PCB GROUP  महाराष्ट्र शासन...
Read More

Due to heavy rains and floods damage to agricultural crops and property अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिकांच्या तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत करणे बाबत महाराष्ट्र शासन

Due to heavy rains and floods damage to agricultural crops and property  अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिका...
Read More