DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.
Aamche Guruji आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत

Aamche Guruji आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत

आमचे गुरुजी या नावाने संबंधित शिक्षकांचा फोटो त्या त्या वर्गामध्ये सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करणे बाबत माननीय शिक्षण उपसंचालक अमरावती विभाग ...
Read More

Swachhata Pakhwada स्वच्छता पखवाडा २०२३ उपक्रमा बाबत

Swachhata Pakhwada   स्वच्छता पखवाडा २०२३  उपक्रमा बाबत Swachhata Pakhwada Fim Lets Change - Inspiring PLC swachhtamonitor 2023 न...
Read More

MHT CET Result

MHT CET Result 2023  CET Exam Portal For A.Y.2023-24 To Download Score Card for CET- 2023 Technical Education 1  MHT-CET 2023 (PCM Group)   ...
Read More
Due to heavy rains and floods damage  to agricultural crops and property अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिकांच्या तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत करणे बाबत महाराष्ट्र शासन

Due to heavy rains and floods damage to agricultural crops and property अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिकांच्या तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत करणे बाबत महाराष्ट्र शासन

जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिकांच्या तसेच मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी वाढी...
Read More

Dearness Allowance

Dearness Allowance केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फरकासह वाढीव 4% DA लागू करण्यास वित्त विभागाची मंजुरी ! राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषद,शिक्षक/ शि...
Read More