DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Navy Quiz

Navy Quiz 1. ' आझादी का अमृत महोत्सव ' द्वारे स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या राष्ट्रव्यापी उत्सवाचा एक भाग म्हणून आणि भारताने प्रतिष...
Read More

GPF Slip Download

 GPF Slip Download भविष्य निर्वाह निधीचे २०२२-२३ चे वार्षिक लेखा विवरण प्रत्यक्ष प्रत (हार्ड कॉपी) देणे बंद करुन ते सेवार्थच्या  स...
Read More

Varishtha nivad Shreni Swadhaya Chachni

  Varishtha nivad Shreni Swadhaya Chachni वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण अपडेट  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्...
Read More

Varishtha Nivadshreni Prashikshan

  Varishtha Nivadshreni Prashikshan शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांना दप्तरदिरंगाई भोवली महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत ठोठावला दंड, प्रस्त...
Read More