DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Class 10th History Internal Evaluation / इयत्ता १० वी इतिहास सुधारित मूल्यमापन आराखडा / NEW EVALUATION PATTERN / Revised evaluation plan

अंतर्गत मूल्यमापन  प्रश्नमंजुषा   शेवटी दिलीआहे सोडवा  ●  या आणि आशा प्रकारच्या रंजक प्रश्नोत्तरासाठी  ● आपल्या संकेतस्थळाला नियमित भेट द्या...
Read More

NTS राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा परीक्षा Quiz

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा NTS    Quiz / OnlineTest  इतिहास   - Click here गणित -   Click here बुद्धिमत्ता -    Click here विज्ञान व तंत्...
Read More