DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

RTE Admission

RTE Admission  सन २०२३  या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश ...
Read More

Maharaja Sayajirao Gaekwad

Maharaja Sayajirao Gaekwad Animated Interactive Dynamic  महाराज सयाजीराव गायकवाड स्मृतिदिन जन्म - ११ मार्च १८६३ (कवळाणे,नाशिक) स्मृती - ६ फे...
Read More

UDISEPLUS

UDISEPLUS  निपुण भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथ...
Read More