DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.
 इयत्ता- १० वी इतिहास व राज्यशास्त्र  सेतू अभ्यास SCERT Class 10th Bridge Course History Test 1

इयत्ता- १० वी इतिहास व राज्यशास्त्र सेतू अभ्यास SCERT Class 10th Bridge Course History Test 1

इयत्ता - १० वी विषय सामाजिक शास्त्रे इतिहास व राज्यशास्त्र   राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र पुणे  सेतू अभ्यासक्रम (Bridg...
Read More
जागतिक लोकसंख्या दिना निमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा World Population Day Quiz

जागतिक लोकसंख्या दिना निमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा World Population Day Quiz

जागतिक लोकसंख्या दिना निमित्त सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा World Population Day Quiz  Loading…   मागील सर्व सामान्य ज्ञान चाचण्या सोडविण्यासाठ...
Read More

सेतू अभ्यासक्रम अंमलबजावणी नंतरची विद्यार्थी अध्ययन स्थिती तपासणे बाबत

पायाभूत चाचणीचे गुण PAT ( महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणेबाबत चाटबॉटवर पायाभूत चाचणीचे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्...
Read More

किशोर गोष्टी- किशोर मासिक सुवर्णमहोत्सवी वर्ष उपक्रम eBalbharati-msbt Kishor Magazine

किशोर गोष्टी : गोष्ट पस्ती तीसावी     शिकार   गोष्ट -   सादरकर्ते / सादरकर्त्या  :  श्री / श्रीमती  शनिवार दि. २०, नोव्हेंबर  सकाळी ११ वाज...
Read More