DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.
"विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर शिक्षकांचे पगार"

"विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर शिक्षकांचे पगार"

     मागे काही शिक्षण तज्ज्ञांनी  व्हाउचर सिस्टम सुरू करावी असा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता तो लागू करण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला होता परंत...
Read More

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा National Technology Day

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा  National Technology Day QUIZ Please Solve Quiz  प्रश्न मंजुषा  ●  या आणि आशा प्रकारच्य...
Read More

शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट २०२१ ची अंतिम उत्तरसूची

शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट २०२१ ची अंतिम उत्तरसूची  उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आयुक्त, म.रा.प.प., पुणे शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट २०२१ ची ...
Read More