DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकणारी प्रश्नमंजुषा Rajshree Shahu Maharaj Quiz

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकणारी प्रश्नमंजुषा Rajshree Shahu Maharaj Quiz

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकणारी प्रश्नमंजुषा  Rajshree Shahu Maharaj Quiz     राजर्षी शाहू महाराज स्मृती दिना निमित...
Read More

पालक गमावलेल्या बालकांच्या शिक्षणाकरीता आर्थिक मदत अर्ज करण्याचे आवाहन कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना अनुदान अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित

पालक गमावलेल्या बालकांच्या शिक्षणाकरीता आर्थिक मदत  अर्ज करण्याचे आवाहन      कोविड महामारीमुळे बालकांनी आईवडील किंवा दोन्ही पालक गमावलेले आह...
Read More
हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द ( समानार्थी शब्द) या घटकावर आधरित ऑनलाइन चाचणी Hindi Grammar Quiz on Synonyms Words

हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द ( समानार्थी शब्द) या घटकावर आधरित ऑनलाइन चाचणी Hindi Grammar Quiz on Synonyms Words

हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द ( समानार्थी शब्द) या घटकावर आधरित ऑनलाइन चाचणी    Hindi Grammar Quiz on Synonyms Words   CLICK HERE   Loadi...
Read More