DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

जागतिक वारसा सप्ताह : प्रश्न मंजुषा World Heritage Week Quiz

"जागतिक वारसा सप्ताह १९ ते २५ नोव्हेंबर"  प्रश्न मंजुषा  शेवटी दिली आहे सोडवा  ●  या आणि आशा प्रकारच्या रंजक प्रश्नोत्तरासाठी  ● आ...
Read More

डॉ सी व्ही रमण : प्रश्नमंजुषा Dr C V Raman Quiz Raman Effect

रामन इफेक्टचे जनक भारतरत्न   डॉ सी व्ही रमण यांना विनम्र अभिवादन !                आपल्या  आपल्या विविध संशोधनामुळे भारताला विज्ञान क्षेत...
Read More

जागतिक पुरुष दिवस: प्रश्नमंजुषा World Men's Day Quiz

  जागतिक पुरुष दिवस: प्रश्नमंजुषा World Men's Day Quiz ************************ १९ नोव्हेंबर जागतिक पुरुष दिन ************************* ...
Read More

झाशीची राणी राणी लक्ष्मीबाई प्रश्नमंजुषा Rani Lakshmibai, The Queen of Jhansi

झाशीची राणी राणी लक्ष्मीबाई : प्रश्न मंजुषा QUIZ प्रश्नमंजुषा   शेवटी दिली आहे सोडवा  ●  या आणि आशा प्रकारच्या रंजक प्रश्नोत्तरासाठी  ● आपल्...
Read More