DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

NMMS Exam Answer Key

NMMS Exam Answer Key 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ कार्यालय, इमारत दुसरा व चौथा मजला, सर्व्हे नं. ८३२ ए, भांबुर्डा, शिवाजी नगर, पुणे- ४११००४

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) रविवार दि. २४ डिसेंबर, २०२३ अंतिम उत्तरसूची

          प्रसिध्दीपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत रविवार दि. २४.१२.२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या 

DOWNLOAD ANSWER KEY 

शालेय क्षमता चाचणी SAT

   CLICK HERE  बौद्धिक  क्षमता चाचणी MAT

   CLICK HERE  👆👆👆👆👆👆

या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतं आहे.

१) या उत्तरसूचीवर प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नांवर आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन स्वरुपात करता येईल.

२) सदर ऑनलाईन निवेदन शाळांकरीता त्यांच्या लॉगिनमध्ये Dashboard वर व पालकांसाठी  संकेतस्थळावर Interim Answer key (अंतरिम उत्तरसूची) या हेडिंगखाली स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.

३) त्रुटी / आक्षेपबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दि. २९/१२/२०२३ ते दि. ०५/०१/२०२४ रोजी पर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

४) दिनांक ०५/०१/२०२४ नंतर त्रुटी / आक्षेपबाबतचे निवेदन स्विकारले जाणार नाही.

(५) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलद्वारे) प्राप्त त्रुटी / आक्षेपाबाबतच्या निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही.

६) उपरोक्तनुसार विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही.

७) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषयतज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिध्द करण्यात येईल...

दिनांक :- २९/१२/२०२३

(अनुराधा ओक)

आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे- ०४

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा इयत्ता आठवी साठी परीक्षा रविवार दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ घेण्यात आलेल्या  शालेय क्षमता चाचणी SAT व बौद्धिक  क्षमता चाचणी MAT  संभाव्य उत्तरसूची उत्तर सूची डाऊनलोड करा 

Also Read   

 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०२१-२२ बाबत सूचना 

NMMS परीक्षेचा निकाल जाहीर
खालील लिंकवर निकाल पाहता येईल
सर्व गुणवंतांचे अभिनंदन !
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचे मार्फत दि. १९/०६/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल  घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची विद्यार्थ्याना प्राप्त गुणांची यादी परिषदेच्या  


किंवा 


या संकेतस्थळावर दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ पासून उपलब्ध झाली आहे 


NMMS Exam Answer Key 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा इयत्ता आठवी साठी परीक्षा रविवार दिनांक १९ जून २०२२ घेण्यात आलेल्या  शालेय क्षमता चाचणी SAT व बौद्धिक  क्षमता चाचणी MAT अंतिम उत्तरसूची उत्तर सूची डाऊनलोड करा 

 DOWNLOAD ANSWER KEY 

शालेय क्षमता चाचणी SAT

   CLICK HERE  
बौद्धिक  क्षमता चाचणी MAT

   CLICK HERE  Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon