DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Summer Vacation / Holiday

Summer Vacation / Holiday

☀️ 🛍🎈⛱ 😊


राज्यातील प्राथमिकमाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुटी जाहीर करणे तसेच शाळा सुरु करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश निर्गमित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

मंत्रालयमुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक :- २० एप्रिल२०२३.

शासन परिपत्रक:-

Download Guide Download PDF


विषयः राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची सन २०२३ ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२३ - २४ सुरू करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,

दि. २० एप्रिल, २०२३ शासन परिपत्रक PDF DOWNLOAD  सन २०२३ -२४  या शैक्षणिक वर्षातील दिर्घ सुट्ट्या बाबत नियोजन 
दिर्घ सुट्ट्याबाबत सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनिकी शाळा मधील सन २०२३ -२४ या शैक्षणिक वर्षातील सत्र व सुट्ट्या खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात येत आहेत 
पहिले सत्र 
दुसरे सत्र 
दिवाळी सुट्टी 
उन्हाळी सुट्टी 
सार्वजनिक व इतर सुट्ट्या 
माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या सुट्ट्या 
मुख्याध्यापकांच्या अधिकारातील सुट्ट्या 
एकूण सुट्ट्या 
सविस्तर माहितीसाठी खालील पत्र वाचा 
CLICK HERE 👇Download pdf Copy करासार्वजनिक सुट्ट्या सन २०२३ 
PUBLIC HOLIDAYS - 2023


Download pdf  


स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करतांना काळजी घ्या
शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना स्थानिक पातळीवर काही विशिष्ट दिवसांना सुट्ट्या जाहीर केल्या जातात.या सुट्ट्या जाहीर करतांना खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.. पुढे वाचा खालील लिंकवर क्लिक करून
शाळा स्थानिक सुट्ट्या
School local holidays

Download pdf करा


जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत.
सन २०२३  मध्ये मांत्रालय,शासकीय /दनमशासकीय कायालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमाची यादी

Download pdf करा


महाराष्ट्र शासन दिनदर्शिका सन २०२४  
Maharashtra Government Calendar Year 2023


महाराष्ट्र शासन शिक्षण आयुक्तालय दिशादर्शिका सन २०२३  
Maharashtra Government Commissionerate of Education Guidelines Year 2023
 सुट्टी नियोजन 2022-2023  

सन २०२२ -२३  या शैक्षणिक वर्षातील दिर्घ सुट्ट्या बाबत नियोजन 
दिर्घ सुट्ट्याबाबत सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनिकी शाळा मधील सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील सत्र व सुट्ट्या खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात येत आहेत 
पहिले सत्र 
दुसरे सत्र 
दिवाळी सुट्टी 
उन्हाळी सुट्टी 
सार्वजनिक व इतर सुट्ट्या 
माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या सुट्ट्या 
मुख्याध्यापकांच्या अधिकारातील सुट्ट्या 
एकूण सुट्ट्या 
सविस्तर माहितीसाठी खालील पत्र वाचा 

 

Download pdf   CLICK HERE राज्यातील सर्व डीएड अध्यापक विद्यालयांच्या सन 2022 ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष  २०२२-२०२३  सुरू करणे बाबत 

    सोमवार दिनांक ०२ मे २०२२ ऊन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दिनांक 12 जून 2022 पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येऊन पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये दुसरा सोमवार दिनांक 13 जून २०२२ रोजी अध्यापक विद्यालय सुरू करण्यात येतील तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर तेथील अध्यापक विद्यालय चौथा सोमवार दिनांक 27 जून २०२२ रोजी सुरू करण्यात येतील
 

 
मित्रांनो     Click to Download    टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर 

          Download File           वर टिचकी मारा 
CLICK HERE
Download File 


💥 

राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2021-22 ची उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 सुरू करण्याबाबत*   
शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या कधीपासून असतील?

पुढील शैक्षणिक सत्र कधी सुरू होईल?
 
जाणून घ्या आजचा शासन निर्णय
 राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2021-22 ची उन्हाळी सुट्टी  व  शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 सुरू करण्याबाबत   शासन निर्णय दि  11 एप्रिल  2022
 
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon