DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

नवोदय परीक्षा संच_भाषा_ Navodaya Exam LANGUAGE TEST / QUIZ

नवोदय परीक्षा संच_भाषा_ SECTION III LANGUAGE TEST /QUIZ 

Subscribe to Next Update -

क) विभाग तिसरा- भाषा - Navodaya Vidyalaya Question Paper मध्ये भाषा विषयावर प्रश्न हे २० ते २५  गुणासाठी विचारलेले असतात. भाषा या घटकाचा उद्देश हा वाचन व आकलन क्षमता तपासणे हा असतो आपली आकलन व वाचन क्षमता कशी आहे ते तपासले जाते. भाषा विषयातील चार परिच्छेद विचारलेले असतात. आपणास परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचन करून त्या वर विचारलेले प्रश्न सोडवायचे असतात.
प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी
Click Here 
 
 
Click Here Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon