DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

नवोदय प्रवेश परीक्षा बुद्धिमत्ता चाचणी प्रश्न मंजुषा Navodaya Entrance Exam Quiz

नवोदय प्रवेश परीक्षा प्रश्न मंजुषा  Navodaya Entrance Examination Quiz/Test

प्रश्न मंजुषा सोडवा 

SECTION I

 बुद्धिमत्ता चाचणी / प्रश्न मंजुषा सोडवा 

Subscribe to Next Update -

अ) विभाग पहिला - मानसिक क्षमता चाचणी - Navodaya Vidyalaya Question Paper मानसिक क्षमता चाचणी या विषयात एकूण दहा भाग असतात. या सर्व भागात प्रत्येक भागात चार चार प्रश्न विचारलेले असतात. असे एकूण ४० प्रश्न दिलेले  असतात. हे सर्व प्रश्न आकृती वर आधारीत विचारलेले
असतात. प्रत्येक प्रश्नाला अनुसरून  तुम्हाला वेगवेगळ्या सूचना दिलेल्या असतात.

Click Here to Solve Quiz
 

CLICK HERE
 

Subscribe to Next Update -

आझादी का अमृत महोत्सव” 

उत्सव आझादी का

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा निहाय प्रश्नमंजुषा 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा निहाय प्रश्नमंजुषा  अकोला जिल्हा Akola District Quiz  सोडविण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा निहाय प्रश्नमंजुषा जालना जिल्हा Jalna District Quiz सोडविण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा निहाय प्रश्नमंजुषा नाशिक जिल्हा Nashik District Quiz सोडविण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा निहाय प्रश्नमंजुषा  सोलापूर  Solapur District Quiz सोडविण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 


               


                                        


Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon