DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

10th Marathi Kumarbharti First Unit Test

 10th Marathi Kumarbharti First Unit Test


Std 10th English First Unit Test

SSC Marathi Kumarbharti First Unit Test

Iytta Dahavi

 10th Marathi Kumarbharti First Unit Test

इयत्ता दहावी प्रथम भाषा मराठी कुमारभारती प्रथम घटक चाचणी

Std 10th Marathi First Unit Test

        इयत्ता दहावी विषय मराठी प्रथम घटक चाचणीचा अभ्यासक्रमावर आधारित घटक व उपघटकनिहाय उपयोजनात्मक प्रश्ननिर्मिती करून विद्यार्थ्यांना अधिकचा सराव व्हावा म्हणून या प्रश्नमंजुषा मालिका तयार केल्या आहेत विद्यार्थांनी त्या सोडवाव्या व वार्षिक परीक्षेसाठी भक्कम तयारी करून आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जावे

परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा !

 👊  👊  👊  👊  👊 


०१ जय जय हे भारत देशा (गीत) - मंगेश पाडगावकर

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

०२ बोलतो मराठी.... - डॉ. नीलिमा गुंडी

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

०३ आजी : कुटुंबाचं आगळ - महेंद्र कदम

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

०४ उत्तमलक्षण (संतकाव्य) - संत रामदास

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

 10th Marathi Kumarbharti First Unit Test

०५ वसंतहृदय चैत्र - दुर्गा भागवत

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

इयत्ता दहावी इंग्रजी प्रथम घटक चाचणी

Std 10th English First Unit Test

इयत्ता दहावी विषय इंग्रजी प्रथम घटक चाचणीचा अभ्यासक्रमावर आधारित घटक व उपघटकनिहाय उपयोजनात्मक

प्रश्ननिर्मिती करून विद्यार्थ्यांना अधिकचा सराव व्हावा म्हणून या प्रश्नमंजुषा मालिका तयार केल्या आहेत विद्यार्थांनी त्या सोडवाव्या व वार्षिक परीक्षेसाठी भक्कम तयारी करून आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जावे

आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त टिचकी मारा 👇

 


०६ वस्तू (कविता)  - द. भा. धामणस्कर

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

०७ गवताचे पाते - वि. स. खांडेकर

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

०८ वाट - पाहताना अरुणा ढेरे

यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

 10th Marathi Kumarbharti First Unit Test

इयता १०वी - मराठी (प्रथम भाषा) सुधारित मूल्यमापन आराखडा यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

इयता १०वी - मराठी (प्रथम भाषा) सुधारित अंतर्गत मूल्यमापन - गुण २० Internal evaluation यावर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇

मराठी व्याकरणा वर आधारित आदर्श उत्तरासह प्रश्नमंजुषा सोडवा प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी फक्त खालील Click Here  वर टिचकी मारा 👇
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon