DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

NMMS EXAM SAT / Social Science QUIZ शालेय क्षमता चाचणी समाजशास्त्र (इतिहास - भूगोल)

NMMS EXAMINATION  SAT QUIZ 

NMMS EXAM SAT / Social Science QUIZ 1 शालेय क्षमता चाचणी समाजशास्त्र (इतिहास - भूगोल)

Scholastic Aptitude Test  शालेय क्षमता चाचणी
ही सामान्यतः इयत्ता ७ वि व आठवीच्या अभ्यासक्रमावर असेल त्या मध्ये सामान्य विज्ञान , समाजशास्त्र , गणित असे तीन विषय असतील  त्यावर  आधारित ९० बहुपर्यायी  वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतात 
संभाव्य आदर्श उत्तरे असलेली प्रश्न मंजुषा इतिहास - भूगोल चाचणी
प्रश्न मंजुषा सोडवाविण्यासाठी 
 CLICK HERE

CLICK HERE
 
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon