DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

इयत्ता आठवी प्रथम सत्र संपूर्ण अभ्यास विषय इतिहास

                                                                     

१. इतिहासाची साधने  

१. इतिहासाची साधने     

१. इतिहासाची साधने     

२. युरोप आणि भारत      
 
३. ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम    

४. १८५७ चा स्वातंत्र्य लढा    

५. सामाजिक व धामिक प्रबोधन  

६.स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ  

७. असहकार चळवळ  

                                     नागरिकशास्त्र

१. संसदीय शासन पद्धतीची ओळख  

२. भारताची संसद    

३. केंद्रीय कार्यकारी मंडळ   

प्रथम सत्र परीक्षा   

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon