DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

किसान सन्मान योजना

     प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना                        

 केंद्र शासनाच्या P.M Kisan सन्मान योजने मधुन थेट ६०००/- रु बॅंक खात्यात जमा झालेल्या लाभार्थांची/शेतकर्यांची गावानुसार update यादी खालील लींक मध्ये आहे.आपल्या राज्याचे नाव .जिल्हा. तालुका व आपले गाव सिलेक्ट केले की आख्या गावातील शेतकरी बांधवांची यादी येते.हि माहीती गरजुंपर्यंत पोहचवावी.

Click here 


Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon