DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

दिक्षा अनुप्रयोग (Apps) अभ्यास लिंक्स

दिक्षा अनुप्रयोग अभ्यास लिंक्स 

                           अगदी सहज व सोपे....

                     इयत्ता पहिले ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत  महत्वाच्या असणाऱ्या दीक्षा अनुप्रयोग

 मधील इयत्ता निहाय व विषय निहाय लिंक्स  पुढे दिलेल्या आहेत विद्यार्थ्याना दीक्षा अनुप्रयोग(Apps)

मध्ये न जाता आपल्या वार्गावर क्लिक केल्यास त्या वर्गातील संबंधित विषयाची लिंक उघडेल  

दिक्षा अनुप्रयोग (Apps)

वर्ग पहिले ते चवथी

वर्ग पाचवी ते सातवी

  

वर्ग आठवी ते दहावी

 

             


Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon