DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

MAHILASABLIKARAN YOJNA GR

महिलासबलीकरण

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू करण्याबाबत
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करा खालील दिलेल्या CLICK HERE वर टिचकी मारा
👇👇👇👇👇 शासन निर्णय 

फॉर्म- लेक लाडकी योजना अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज आणि हप्ता मागणी पत्र (पहिला हप्ता / दुसरा हप्ता / तिसरा हप्ता चौथा हप्ता / पाचवा हप्ता

अंगणवाडी सेविका यांनी भरावयाची माहिती

महिलासबलीकरण
 बालकल्याण    


Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon