DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

कोव्हिड व्यायाम

 

KEM हॉस्पिटल ने छान माहिती दिली आहे,कोव्हिडचे नियंत्रण घरच्या घरी  व्यायामाणे कसे  करावे हे चित्रा द्वारे तसेच श्वास कसा घ्यावा - सोडावा ही सगळी उपयुक्त माहिती सर्वांनी जरूर वाचा चित्रावर टिचकी मारा Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon