DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

रेडीओ

 

रेडीओ स्टेशन...........

वरील इमेजला स्पर्श करून ओपन करा पृथ्वीचा गोल अवतरेल त्यावर असंख्य हिरवे बिंदू आहेत तुम्ही ज्या बिंदुला टच कराल त्या शहरातील  रेडीओ स्टेशन सुरु होईल हेड फोनची आवश्यकता नाही.कोणत्याही apps ची गरज नाही 

चालातर मग अनुभवच घ्याच 

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon