DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Audio CD

विशेष गरजा असणा-या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांसाठी ऑडीओ स्वरुपात अभ्यासक्रम देत आहोत.

आपला अभ्यास थांबू नये यासाठी इयत्ता पहिली ते दहावीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम विषयनहाय ऑडीओ स्वरुपात देण्यात येत असून खालील लिंकला टच करून आपण विषय, प्रकरण निहाय ऐकू शकता.Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon